Aanmelden

Vul hieronder uw gegevens in om u aan te melden bij Kring 11. Lidmaatschap is persoonlijk, graag iedere instructeur apart aanmelden.

Na aanmelden wordt u toegevoegd aan de Kring 11 whatsapp groep. 

GH silhouet

    A-MABB-ECC-EDD-E

    Akkoord met lidmaatschap Kring 11 á € 20,- per jaar/instructeur.